Kompanija D-Plan posluje I na tržištu države Švajcarske

“Švajcarska je stabilna, razvijena, moderna tržišna zemlja, sa niskom stopom nezaposlenosti, visoko obučenom radnom snagom i sa bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika većim od najrazvijenih evropskih zemalja. Švajcarska je poslednjih godina svoju ekonomsku praksu prilagodila onoj u EU kako bi uvećala svoju konkurentnos.
Za svoje jednogodišnje poslovanje u ovoj zemlji, D-Plan sa konstantnim poboljšanjima starim i novim klijentima omogućio je siguran oslonac u poslovanju..”

Hvala Vam na poverenju.

Kompanija D-Plan Professional doo